Latest News

Ngày 5/4/2014 Công ty Cổ phần Đất Mới đã hoàn tất thủ tục và bàn giao công trình cho chủ đầu tư Công ty TNHH HAL Việt Nam
Năm 2013, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài vượt mức kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, giá t
Ngày 24/2/2014, Ban Chỉ đạo về phát triển KKT, KCN dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo - đã tiến hành cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của các KCN, KKT và bàn các biện pháp thúc đẩy các KKT, KCN phát triển
Ngày 3/4/2014, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
   Back      Next