CONTACTS

Thông tin chung
            Để được giải đáp thông tin chung vui lòng liên hệ dmjsc@datmoijsc.com.vn
Trụ sở công ty
            Liên hệ Trụ sở công ty của chúng tôi
            Văn phòng Hà Nội 
           16 BT2 , Mễ Trì Hạ , Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
            84-4-5146577
            84-4-5146578
            84-4-5146579 Fax
 
Bộ phận thép
            Liên hệ với bộ phận thép - 84-988 887 308
            Bộ phận thép
            1245 Giải Phóng , Hoàng Mai , Hà Nội, Việt Nam
            84-4-6422837
            84-4-6422838 Fax
 
Phòng Dịch vụ xây dựng
            Liên hệ với Bộ phận Xây dựng - 84-903 451 920
 
Xây dựng Phòng Vật liệu
            Liên lạc với Ban Vật liệu xây dựng - 84-904 018 020
            84-4-5146577
            84-4-5146578
            84-4-5146579 Fax
 
Văn phòng trang web Hồ Chí Minh
            Liên hệ với văn phòng của chúng tôi Hồ Chí Minh - 84-913 365 394
            Văn phòng trang web Hồ Chí Minh
            206 Bis Nguyễn Trãi, Quận . 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
            84-8-8623750
            84-8-9250760 Fax
 
Trang web của câu hỏi / Bình luận
            Cho ý kiến ​​hoặc câu hỏi liên quan đến trang web của chúng tôi xin vui lòng liên hệ với quản trị trang web của chúng tôi .